Conform de aanvullende maatregelen die het kabinet genomen heeft, sluit ook De Roef t/m 28 april 2020. De Roef is gedurende die periode per mail bereikbaar.

We begrijpen dat het gedwongen moeten missen van uw sociale bezigheden een enorme impact kan hebben. We hopen, en vragen dan ook aan diegenen die in de gelegenheid zijn, om wat meer om te kijken naar elkaar. Probeer telefonisch met elkaar in contact te blijven.

Wij hopen u zo snel mogelijk weer te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van De Roef